Voedselgemeenschappen in Amsterdam

Web

Wie maakt zich druk om ons dagelijks eten? Het agro-foodsysteem zorgt voor goedkoop voedsel in de schappen. Tegenwoordig wordt minder dan tien procent van inkomen aan eten besteedt maar… deze zekerheid is aan het wegvallen. Voedsel wordt in toenemende mate geassocieerd met overgewicht, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, erosie, ondervoeding, dierenleed en onderbetaling van landarbeiders. In dit artikel gaat de aandacht uit naar nieuwe vormen van omgang met voedsel in lijn met de idealen van de ontgroei-beweging. Voor deze nieuwe initiatieven is een belangrijke voorwaarde de beschikbaarheid van betaalbare grond in de stad.

Referentie van der Valk, A., Pineda Revilla, B., & Essbai, S. (2021). Voedselgemeenschappen in Amsterdam. Web publication or website, Rooilijn. https://www.rooilijn.nl/artikelen/voedselgemeenschappen-in-amsterdam/
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 26 augustus 2021

Publicatiedatum

aug 2021

Auteur(s)

Arnold van der Valk
Beatriz Pineda Revilla
Sarah Essbai

Publicaties:

Research database