Participatiemoe(d)

Bloemlezing (anthologie)

In navolging van de vele kritieken op de ‘participatiesamenleving’, die vaak gaan over de te hoge verwachtingen van actieve burgers, zien we in het domein van de beleidsparticipatie een vorm van ‘participatiemoeheid’ de kop opsteken. Deze speelt zowel aan de kant van de burgers en ondernemers als aan de kant van de lokale overheid en andere professionals.

Referentie Helleman, G. (Ed.), Majoor, S., Peek, G.-J. (Ed.), & van der Veen, H. (Ed.) (2021). Participatiemoe(d). Platform Stad en Wijk. https://sway.office.com/smyJ8icyfLfDmoNa?ref=Link
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juni 2021

Publicatiedatum

jun 2021

Auteur(s)

Gerben Helleman
Gert-Joost Peek
Hasse van der Veen

Publicaties:

Research database