Kennisinnovatie overschat, machtsrelaties onderschat

Op zoek naar nieuwe fundamenten van ‘stadslabs’

Artikel

De stad moet inclusiever, innovatiever, rechtvaardiger, duurzamer en veerkrachtiger en het liefst ook allemaal tegelijkertijd. We zien dergelijke ambities terug als bestaansrecht van onze ‘centres of expertise’, als expliciete doelstelling van onderzoeksprogramma’s en als aanleiding om met experimentele leeromgevingen, zoals living labs, communities of practice of beleidsexperimenten, de stad en de wijk in te gaan. Deze wensen voor de stad staan centraal in praktijkgericht onderzoek en vormen de drijvende kracht achter de steeds inniger omhelzing van kennisinstellingen en spelers in de stedelijke omgeving.

Referentie van der Heijden, E., Duiveman, R., & van Wijk, E. (2021). Kennisinnovatie overschat, machtsrelaties onderschat: Op zoek naar nieuwe fundamenten van ‘stadslabs’. Bewogen Stad, 4, Article 5. https://hogeschool-van-amsterdam-hva.foleon.com/magazines/bewogen-stad-de-dienstbare-hogeschool/kennisinnovatie-overschat-machtsrelaties-onderschat/
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juli 2021

Publicatiedatum

jul 2021

Auteur(s)

Robert Duiveman

Publicaties:

Research database