Governance van slimme blauwgroene daken:

aanbestedingsleidraad

Verslag

Deze deliverable D1.9 is onderdeel van een serie deliverables die zich richten op verschillende thema’s betreffende de ‘governance’ van de aanleg en het onderhoud van slimme blauwgroene daken. De onderhavige deliverable behandelt de aanbestedingsprocessen die zijn doorlopen met het oog op de realisering van RESILIO daken op verschillende sociale woningcomplexen van de deelnemende Amsterdamse woningcorporaties. Deze processen bestaan uit de drie fasen van uitvraag van inschrijvingen (offertes), de selectie van opdrachtnemers en het toezien op de uitvoering van de werkzaamheden.

Referentie van der Grijp , N., van den Ouweland, C., & Switzer, A. (2021). Governance van slimme blauwgroene daken: aanbestedingsleidraad. (versie 2 ed.) RESILIO.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 augustus 2021

Publicatiedatum

aug 2021

Auteur(s)

Nicolien van der Grijp

Publicaties:

Research database