Cocaïne: wie gebruikt het en waarom?

een verkennend onderzoek naar gebruikers van cocaïne in Nederland

Verslag

Cocaïne is al jaren één van de meest gebruikte illegale middelen in Nederland. Gebruik van cocaïne brengt risico’s met zich mee voor de lichamelijke en mentale gezondheid van de gebruiker. Daarnaast zijn er nadelige gevolgen voor de omgeving en de maatschappij. Zowel vanuit gezondheids- als maatschappelijk oogpunt is het van groot belang cocaïnegebruik en hieruit voortvloeiende problematiek zoveel mogelijk terug te dringen en te voorkomen. Desondanks zijn er de laatste jaren weinig ontwikkelingen geweest op het gebied van preventie van cocaïnegebruik. Het preventieaanbod dat zich specifiek op cocaïne richt is beperkt en er is onvoldoende bewijs voor doeltreffende maatregelen om gebruikers te ondersteunen bij het stoppen met gebruiken. Ook is er onvoldoende duidelijk welke subgroepen er binnen de groep cocaïnegebruikers te onderscheiden zijn, zodat preventieve maatregelen hierop afgestemd kunnen worden. Een goed beeld van doelgroepen is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van preventieve interventies. Zonder deze kennis kan niet optimaal op cocaïnepreventie worden ingezet.

Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over gebruikers van cocaïne. Wie zijn zij en hoe kenmerken zij zich? Het onderzoek focust zich op gebruikers van snuifcocaïne en gaat niet in op gebruikers van crackof basecocaïne. Op basis van analyse van kwantitatieve data, een literatuurverkenning en interviews met gebruikers en professionals kunnen drie verschillende typen gebruik worden onderscheiden: sociaal gebruik in ‘feest-en-vier’-settingen, gebruik gerelateerd aan werksettingen, en gebruik als coping bij psychische problematiek. Deze kunnen verder worden onderverdeeld in zes subgroepen die zich onderscheiden op motieven voor gebruik, (sociale) setting van gebruik en (ervaren) controle over het gebruik van cocaïne.

Referentie Spronk, D., van Gelder, N., Nabben, T., & de Jonge, M. (2020). Cocaïne: wie gebruikt het en waarom? een verkennend onderzoek naar gebruikers van cocaïne in Nederland. Trimbos Instituut - Netherlands Institute of Mental Health and Addiction.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)

Desirée Spronk
Nadine van Gelder
Martha de Jonge

Publicaties:

Research database