Waarom optimale samenwerking tussen de informele en formele schuldhulp noodzakelijk is

Beter samenspel informele en formele schuldhulp

Artikel

Nederland kent vele honderden lokale informele armoede- en schuldenprojecten. In de afgelopen vijf jaar volgde het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam 85 van zulke initiatieven in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Conclusie van het onderzoek was dat deze projecten een gat vullen dat de bestaande gemeentelijke dienstverlening openlaat en daarmee bestaansrecht hebben. Wel valt er meer winst te behalen in een betere samenwerking tussen deze informele projecten en de officiële schuldhulpverlening. In dit artikel gaan we nader in op waarom dit zo is en doen we aanbevelingen hoe dit vorm zou kunnen krijgen.

Referentie Mak, D. J., Schoorl, R. J., Boonstoppel, E., Broekhuizen, J., & van Geuns, R. C. (2022). Waarom optimale samenwerking tussen de informele en formele schuldhulp noodzakelijk is: Beter samenspel informele en formele schuldhulp. Schuldsanering, 10(2), 10-12.
1 juni 2022