Resultaten corona onderzoek

enquête-onderzoek naar de gevolgen van Covid-19 op de schuldhulpverlening

Verslag

Sinds de start van de intelligente lockdown medio maart 2020 is het (werk)leven in heel Nederland veranderd. Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool Amsterdam is benieuwd wat de gevolgen hiervan zijn voor de werkzaamheden van professionals binnen de schuldhulpverlening en wat er vanuit de organisaties zelf gedaan kan worden om professionals bij hun werkzaamheden te ondersteunen.

Om hierachter te komen, heeft het lectoraat twee korte online vragenlijsten opgesteld en verspreid onder de professionals van verschillende schuldhulporganisaties.

De eerste vragenlijst (T1) is verspreid in het voorjaar van 2020, de tweede vragenlijst (T2) in het najaar van 2020.
Het huidige rapport bespreekt de resultaten van de T2 vragenlijst. Zo zien we dat professionals creatieve pogingen doen om het face-to-face contact met klanten op een zo verantwoordelijke manier vorm te geven. Ook zien we dat het thuiswerken na ruim een half jaar minder positief wordt ervaren als in de T1.

Referentie Telli, S., & van Geuns, R. C. (2021). Resultaten corona onderzoek: enquête-onderzoek naar de gevolgen van Covid-19 op de schuldhulpverlening. Hogeschool van Amsterdam, Maatschappij en Recht.
4 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

Roeland van Geuns
R.C. van Geuns

Publicaties:

Research database