Armoede in een rijk land

Armoedeproblematiek en bestaansonzekerheid hebben nieuwe urgentie gekregen. Tegelijkertijd is Nederland welvarender dan ooit tevoren. Deze paradox van armoede in een rijk land vraagt om een antwoord, stelt lector Armoede Interventies Anna Custers in haar lectorale rede, uitgesproken op 4 april 2023. Lees hier haar rede als publicatie.

In deze rede gaat Anna Custers in op lessen die we kunnen trekken uit onderzoek en armoedebeleid op verschillende plekken in de wereld, in het bijzonder uit de internationale ontwikkelingssamenwerking.

Hierbij vallen twee elementen op:.

  1. Allereerst een onderzoeks-agenda met een scherpe focus op wat werkt, en vooral ook op hoe beleid het beste werkt.
  2. Daarnaast het uitgangspunt dat instituties flexibel zijn en dat systeemverandering mogelijk is. Custers betoogt dat zolang we ons enkel richten op gedragsverandering binnen de bestaande systemen, oplossingen voor het armoedevraagstuk onvoldoende dichterbij komen.

Download hier de publicatie .
Bekijk hier de opnames van de lectorale rede van Anna Custers terug.

Referentie Custers, A. (2023). Armoede in een rijk land. Academische Uitgeverij Eburon,.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 4 april 2023

Publicatiedatum

apr 2023

Auteur(s)


Publicaties:

Research database