Motiveren van mensen die moeilijk leren voor budgettrainingen

uitkomsten van een pilot bij MEE Amstel en Zaan: RAAK-project: sturen op motivatie

Verslag

In het kader van dit RAAK-onderzoek is een literatuurstudie gedaan naar de rol van motivatie bij financiële educatie. De centrale vraag voor het onderzoek was: In hoeverre dragen de interventies in de budgetcursus Grip op de Knip van MEEAZ bij aan vergroten van de motivatie v an de deelnemers en het verminderen van uitval uit deze training en een verbetering van de duurzame toepassing van hetgeen in de training geleerd wordt? In dit rapport worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven en de succesfactoren als het gaat om het vergroten van de motivatie voor de budgettraining van MEEAZ gepresenteerd.

Referentie van de Weijden, R. (2015). Motiveren van mensen die moeilijk leren voor budgettrainingen: uitkomsten van een pilot bij MEE Amstel en Zaan: RAAK-project: sturen op motivatie. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Publicaties:

Research database