Maak in de stad ook ruimte voor ouderen

Web

Richt Corona Safe Zones in, bepleiten Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar, lector en onderzoeker bouwtransformatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Dan kunnen ook kwetsbare mensen naar buiten. Hoewel de samenleving zich snel weer opent, is het virus onverminderd riskant voor onze 3,3 miljoen 65-plussers. Nu het aantal ic-opnames daalt, verdampt de tegenwoordigheid van geest om anderhalve meter afstand te houden. Voor ouderen en andere kwetsbare groepen is het cruciaal dat zij in hun eigen buurt veilig en ontspannen in de buitenlucht kunnen verblijven.

Referentie Suurenbroek, F., & Spanjar, G. (2020). Maak in de stad ook ruimte voor ouderen. Web publication or website, Trouw. https://www.trouw.nl/opinie/maak-in-de-stad-ook-ruimte-voor-ouderen~bb600c01/
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 29 mei 2020

Publicatiedatum