RAAK MKB project "De infiltrerende stad

Werkpakket 3: Innovaties onderzoeken in proefopstelling

Verslag

RAAK MKB project "De infiltrerende stad met Werkpakket 3: Innovaties onderzoeken in proefopstelling.

Het project ‘Infiltrerende stad’ uitgevoerd door 3 hogescholen (Rotterdam, Groningen en Amsterdam)3 heeft als doel het kennishiaat van de effectiviteit van infiltrerende verharding aanpakken ten behoeve van de innovatieve MKB-ondernemingen. Hierbij gaat het om het verkrijgen van meer inzicht in het korte en lange termijn functioneren van hun producten. Daarnaast betreft het de opbouw van inzicht omtrent de noodzaak tot beheer en onderhoud om de effectiviteit op lange termijn te waarborgen.

Referentie Boogaard, F., Lekkerkerk, J., de Graaf-van Dinther, R. (Ed.), Leskens, A. (Ed.), Kluck, J. (Ed.), & Veldkamp, T. (Ed.) (2020). RAAK MKB project "De infiltrerende stad: Werkpakket 3: Innovaties onderzoeken in proefopstelling. Hogeschool Rotterdam. https://www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/standaard-teaser-carroussel/onderzoek/lectoren/fotos-projecten-dhs/wp3_rapportage_finaal_30-11-2020.pdf
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 30 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Auteur(s)

Floris Boogaard
Jonathan Lekkerkerk
Rutger de Graaf-van Dinther
Anne Leskens

Publicaties:

Research database