Walther Ploos van Amstel: ‘Hoe krijgen we mensen aan het wandelen’

Web

‘Een doorkijk naar verkeer in de stadscentra, zeg maar in 2040, betekent (openbare)ruimte bieden aan misschien wel een verdubbeling van het huidige aantal mensen op hetzelfde aantal vierkante kilometers. Je ziet het woonoppervlak nu al drastisch afnemen, wat mensen aanzet tot andere leefpatronen, zoals meer buiten de deur eten.'

'De auto blijft weliswaar het meest aantrekkelijke en comfortabele vervoermiddel – het is een hele domme gedachte dat je de auto niet zou willen hebben -, maar er is in de stadscentra niet meer de ruimte voor die het nu heeft.

Dat geldt overigens hier en daar ook voor de fiets. Ondertussen verplaatst 80-tot 85 procent zich in Amsterdam-centrum als voetganger. Buiten het stadscentrum ligt dit rond de 50 procent. Daarentegen is de ruimte voor de Amsterdamse voetgangers sinds 2010 met 20-50 procent afgenomen, ten gunste van parkeerruimte voor laden en lossen van goederen, fietsparkeren en terrassen.

Je komt zo uit op politieke keuzes en regelgeving ten gunste van voetgangers. Het gaat dus niet meer om: hoe krijgen we mensen op de fiets, maar hoe krijgen we mensen aan het wandelen. Immers, lopen is gezond, het kost helemaal niets en vergt de minste openbare ruimte. Bovendien betekenen voetgangers veel voor de sociaal-economische cohesie in de buurt; ze maken eerder een praatje en besteden vaak meer.

Referentie Ploos van Amstel, W. (2017). Walther Ploos van Amstel: ‘Hoe krijgen we mensen aan het wandelen’. Web publication or website, Acquire Publishing. http://www.verkeerskunde.nl/dossiers/verkeer-in-de-stad-vk3-2017/walther-ploos-van-amstel-hoe-krijgen-we-mensen.4.49851.lynkx
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 31 mei 2017

Publicatiedatum

mei 2017

Publicaties:

Research database