Verkeersveiligheid stadslogistiek

tijd om aan de rem te trekken

Web

Stadstransporteurs moeten aan de bak om de veiligheid van de stadslogistiek te verbeteren. Het aantal ernstig gewonden in het verkeer stijgt sinds 2006 weer fors. Zwaar vrachtverkeer en bestelbusjes zijn oververtegenwoordigd in ongevallen met gewonden.

Van de gewonden waarbij een motorvoertuig betrokken was, viel ongeveer 60% van die gewonden binnen de bebouwde kom. Zwaar vrachtverkeer en bestelbusjes zijn oververtegenwoordigd in ongevallen met gewonden; twee tot drie keer vaker dan personenvoertuigen. En, de gevolgen van het ongeval zijn vaak ernstiger. Alleen al in de vier grote steden vallen elk jaar zo’n 400 ernstig gewonden met ongevallen met vrachtverkeer. Soms door te hard rijden, de dode hoek of simpelweg onoplettendheid. Fietsers en voetgangers zijn meestal het slachtoffer. Dat is zorgwekkend.

Referentie Ploos van Amstel, W. (Author). (2017). Verkeersveiligheid stadslogistiek: tijd om aan de rem te trekken. Web publication or website, Logistiek.nl. http://www.logistiek.nl/distributie/blog/2017/11/verkeersveiligheid-stadslogistiek-tijd-om-aan-de-rem-te-trekken-101159959
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 8 november 2017