Opdracht bij het vak Energie opwekken en omzetten

knelpunt elektrisch aansluitvermogen

Anders

De gemeente Amsterdam wil het transport in de binnenstad in 2025 emissievrij hebben. Dit betekent een omslag naar elektrisch vervoer. Dat wordt nu nog weinig gedaan, maar er zijn wel ontwikkelingen gaande en er zijn al enkele partijen die investeringen doen. Twee partijen die daar samen mee bezig zijn, zijn Albert Heijn Online en Deudekom (https://www.deudekom.nl/ ). Deudekom heeft al verschillende elektrische vrachtvoertuigen en wil verder uitbreiden. Ook zijn er andere vervoerders die graag gebruik willen maken van de gunstige locatie van Deudekom aan een aantal snelwegen en dicht bij de binnenstad. Dit betekent dat er veel oplaadpunten bijkomen, maar dat kan niet onbeperkt. De beperking zit in de maximale hoeveelheid stroom die de kabels naar het aansluitpunt aankunnen. De maximale capaciteit is 630 kVA. Zou je nog meer willen dan moet er een apart transformatorhuisje met 10 kV aansluiting worden geplaatst. De kosten daarvoor zijn te hoog, in de orde van 150 k€ (150.000 €). Om te bekijken hoe de huidige aansluitcapaciteit zo efficiënt mogelijk benut kan worden, hebben AH Online en Deudekom een aantal partijen gevraagd om met oplossingen te komen. Drie partijen hebben hun aanpak gepresenteerd bij de bijeenkomst Koffie Elektrisch die de gemeente Amsterdam dinsdag 21 maart jl organiseerde. Zie voor een verslag van deze bijeenkomst http://www.idolaad.nl/blogs/blogs/blogs/content/folder/robert-van-den-hoed/2017/elektrischevloot.html.

Referentie Warmerdam, J. (2017, Apr 6). Opdracht bij het vak Energie opwekken en omzetten: knelpunt elektrisch aansluitvermogen. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 6 april 2017

Publicatiedatum

apr 2017

Auteur(s)


Publicaties:

Research database