Komen er weer distributiecentra in steden?

Artikel

De ‘last mile’ verhuist naar de voorhoede, waarmee het logistiek vastgoed steeds dichter bij de stedelijke ruimte komt. Maar waar in de stedelijke ruimte? Creativiteit is geboden.

Magazine: Logistiek Vastgoed 2017
pagina: 137

Referentie Ploos van Amstel, W. (2017). Komen er weer distributiecentra in steden? Logistiek Vastgoed, 2017(2017), 137-137. http://onlinetouch.nl/jagermedia/logistiek2017
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 juni 2017

Publicatiedatum

jun 2017

Publicaties:

Research database