E-mobility in stadslogistiek

Artikel

Het vervoer in steden moet en kan schoner. Daarom streven gemeenten en ondernemers naar emissievrije stadsdistributie door het gebruik van elektrisch vervoer. Op dit moment is het aantal elektrische vrachtvoertuigen in Amsterdam minder dan 1%. Hoe komt het dat de groei niet doorzet? Overstappen naar elektrisch vervoer is niet simpelweg je diesel bestelbus vervangen voor een elektrische bestelbus. Om elektrisch te rijden moet je op dit moment een hogere prijs betalen en moet je moeite doen om je logistieke grondvorm aan te passen. Zonder een partij die massaproductie opzet voor elektrische vrachtvoertuigen of een overheid die strikte maatregelen neemt komt elektrisch vrachtvervoer niet van de grond.

Referentie Altenburg, M., Balm, S., & Ploos van Amstel, W. (2017). E-mobility in stadslogistiek. Logistiek +: Tijdschrift Voor Toegepaste Logistiek, Maart 2017(3), 58.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 maart 2017