Stadslogistiek: licht en elektrisch

LEVV-LOGIC: onderzoek naar lichte elektrische vrachtvoertuigen

Boek

Deze publicatie presenteert de resultaten van het LEVV-LOGIC-project: een tweejarig onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) voor stadslogistiek. In dit project hebben de Hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Nijmegen samen met logistiek dienstverleners, verladers, voertuigaanbieders, netwerkorganisaties, kennisinstellingen en gemeenten nieuwe kennis ontwikkeld over logistieke concepten en businessmodellen voor de inzet van LEVV’s.

Een LEVV is een fiets, bromvoertuig of compact voertuig met elektrische ondersteuning of aandrijving, ontworpen voor de distributie van goederen in de openbare ruimte met beperkte snelheid. LEVV’s zijn stil, wendbaar en uitstootvrij en nemen minder ruimte in beslag dan conventionele bestel- en vrachtauto’s. De projectdeelnemers delen de ambitie om met LEVV’s een bijdrage te leveren aan regionale, nationale en Europese doelstellingen om stedelijk goederenvervoer efficiënter, stiller en schoner te organiseren.

LEVV-LOGIC is gestart in 2016 vanuit een vraag van logistiek dienstverleners uit het midden- en kleinbedrijf die LEVV’s willen inzetten, maar niet weten niet hoe ze dit rendabel kunnen doen. De logistieke processen in de keten zijn vooral afgestemd op de inzet van bestel- en vrachtauto’s. Daarnaast was onvoldoende duidelijk voor welke stadslogistieke stromen en marktproposities LEVV’s geschikt zijn, aan welke technische eisen de voertuigen moeten voldoen en welke beleidsmaatregelen van invloed zijn op de inzet van LEVV’s.

De deelnemers in het LEVV-LOGIC-project hebben samengewerkt aan:
● onderzoek naar de potentie van LEVV’s voor stadslogistieke stromen (hoofdstuk 2)
● ontwerp van nieuwe logistieke concepten met LEVV’s (hoofdstuk 3)
● technische ontwerpen en aanpassingen van LEVV’s (hoofdstuk 4)
● beleidsvraagstukken rondom LEVV’s (hoofdstuk 5)
● onderzoek naar schaalbare businessmodellen met LEVV’s (hoofdstuk 6)
● experimenten met nieuwe LEVV-concepten in de praktijk

Referentie Ploos van Amstel, W., Balm, S., Warmerdam, J., Boerema, M., Altenburg, M., Rieck, F., & Peters, T. (2018). Stadslogistiek: licht en elektrisch: LEVV-LOGIC: onderzoek naar lichte elektrische vrachtvoertuigen. (Publicatiereeks HvA Faculteit Techniek; Vol. 13). Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 augustus 2018