Van aansluiten naar ophalen

Onderzoek naar aansluitingsprojecten op de Hogeschool van Amsterdam

Verslag

De HvA heeft voor de periode 2018-2021 ‘aansluitgelden’ van OCW ontvangen om de aansluiting van vo en mbo met het hoger onderwijs te verbeteren. Het HvA-netwerk aansluiting dat toen is opgestart, heeft diverse projecten uitgevoerd. Met dit praktijkonderzoek wordt in kaart gebracht welke aansluitingsprojecten hebben plaatsgevonden en wat we hiervan kunnen leren voor de toekomst. In 2021 heeft het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad hiertoe 17 interviews afgenomen waarin 22 aansluitingsprojecten zijn besproken, zowel HvA-breed als op faculteitsniveau. Bij alle interviews is gebruik gemaakt van de CIMO-logica (in het Nederlands CIMU). Een Interventie in een bepaalde Context leidt, door het triggeren van een Mechanisme, tot een bepaalde voorspelbare Uitkomst (Outcome). Door de aansluitingsprojecten te analyseren aan de hand van de CIMO-logica kunnen elementen die transfereerbaar zijn gedeeld worden met andere (toekomstige) projecten.<br/><br/>--<br/><br/>The AUAS has received 'connection fees' from OCW for the 2018-2021 period to support the connection of secondary education and MBO with higher education. The AUAS network connection that was started up at that time has carried out various projects. This research maps out which connection projects have taken place and what we can learn from them for the future. <br/>To this end, the Lectoraat Promising School Careers in a Diverse City conducted 17 interviews in which 22 connection projects were discussed, both AUAS-wide and at faculty level. With all interviews, the CIMO logic was used: an Intervention in a certain Context leads, by triggering a Mechanism, to a certain predictable Outcome. By analyzing the connection projects using the CIMO logic, elements that can be transferred are shared with other (future) projects.

Referentie van Diepen, M., & Lansink, L. (2021). Van aansluiten naar ophalen: Onderzoek naar aansluitingsprojecten op de Hogeschool van Amsterdam. (1.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 13 april 2021

Publicatiedatum

apr 2021

Auteur(s)

Liesbeth Lansink

Publicaties:

Research database