Interprofessionalisering in kinderopvang en onderwijs

Een vergelijkende studie in vier Europese steden

Hoofdstuk

Als meerdere professionals met uiteenlopende expertises in hetzelfde team samenwerken, noemen we dat interprofessioneel werken. Maar wat maakt interprofessionele teams nu succesvol en wat zijn juist belemmeringen voor interprofessionele samenwerking? Het boek Interprofessioneel werken en innoveren in teams draait om de vraag hoe interprofessionele teams zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

De focus in het boek ligt op vormen van dienstverlening binnen de jeugdsector, het sociaal werk, de zorg en het onderwijs, die in toenemende mate en vooral op lokaal en regionaal niveau, intensief samenwerken.

Het boek schetst een aantal theoretische invalshoeken en beschrijft op basis van recent onderzoek relevante praktijksituaties. Het behandelt thema’s als veranderdynamiek in organisaties, de definitie van interprofessioneel werken, de succesfactoren ervan op basis van onderzoek, teamontwikkeling en samenwerking in teams, en de rol van teamleiders op het terrein van kenniscreatie. Ook komen principes van transformatie-leren (leren op de werkvloer door teams gericht op innovatie) aan de orde. Op de bijbehorende website zijn verwerkingsopdrachten te vinden.

Referentie Ploeger, S., & Fukkink, R. (2018). Interprofessionalisering in kinderopvang en onderwijs: Een vergelijkende studie in vier Europese steden. In V. de Waal (Ed.), Interprofessioneel werken en innoveren in teams: samenwerking in nieuwe praktijken (pp. 249-266). Coutinho.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2018

Publicatiedatum

jan 2018

Auteur(s)

Sigrid Ploeger

Publicaties:

Research database