Opvattingen over ‘goed onderzoek’ van docenten in het hoger onderwijs

Artikel

De opvattingen van docenten over ‘goed onderzoek’ spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse vormgeving van de hogeschool en universiteit. En wanneer docenten ook werken als onderzoekers, beïnvloeden ze ook in die context wat beschouwd wordt als ‘goed onderzoek’. Eerder onderzoek richtte zich óf op opvattingen van docenten over onderzoek, óf op criteria voor goed onderzoek. In een focusgroep- en interview studie exploreert deze studie de combinatie door de opvattingen over ‘goed onderzoek’ van docenten te onderzoeken. Het gaat hierbij om docenten uit hogescholen en docenten uit universiteiten. De resultaten laten zien dat de opvattingen van docenten in beide type instellingen te beschrijven zijn in zes thema’s over ‘goed onderzoek’. De verschillen tussen docenten in hogeschool en universiteit blijken beperkt. De gecombineerde opvattingen van beide groepen geven een meer volledig overzicht van hoe docenten in het Nederlandse hoger onderwijs redeneren over ‘goed onderzoek’. Dit totaalbeeld kan de basis vormen voor context-specifieke debatten over de implementatie van onderzoek in het curriculum, de toetsing van onderzoek in het onderwijs, en in vervolgstudies naar onderzoeksopvattingen van docenten.

Referentie Griffioen, D. M. E., Roosenboom, B. H. W., & de Jong, U. (2017). Opvattingen over ‘goed onderzoek’ van docenten in het hoger onderwijs. TvHO, 35(2), 9-24.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Bart H.W. Roosenboom
Uulkje de Jong

Publicaties:

Research database