Samenwerking tussen ouders en school

Artikel

In een grootstedelijke omgeving is het realiseren van een educatieve samenwerking tussen ouders en school zeker niet eenvoudig. Leraren hebben te maken met ouders die onderling sterk verschillen qua sociaal-economische, etnische, culturele en religieuze identiteit. Er is sprake van een zeer heterogene groep met uiteenlopende opvattingen en verwachtingen ten opzichte van opvoeding en onderwijs. Hierdoor kan sprake zijn van een duidelijke kloof tussen thuis-en schoolcultuur, die onderlinge samenwerking in de weg kan staan.

Referentie Oostdam, R., & Vries, P. D. (2016). Samenwerking tussen ouders en school. Van 12 tot 18, 26(Special), 4-5.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 april 2016

Publicatiedatum

apr 2016

Auteur(s)

Peter de Vries

Publicaties:

Research database