Samenwerking rond het kleine kind in de grote stad

Hoofdstuk

In Nederland woont inmiddels bijna driekwart van de bevolking in een stedelijk gebied. Ook de groep kinderen en jongeren die opgroeien in het (groot)stedelijke gebied groeit gestaag. Leven, opgroeien en leren in een sterk verstedelijkt gebied zijn in ons land de norm geworden. En Nederland staat hierin niet alleen. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft nu in stedelijk gebied en dit zal toenemen tot twee derde in 2050.

Opgroeien in de (grote) stad betekent voor jeugdigen opgroeien in een wereld vol verschillen. Scholen in de grote stad tellen soms meer dan honderd nationaliteiten. De grote stad laat, nationaal en internationaal, ook een eigen dynamiek zien bij het opvoeden en leren. In veel landen doen leerlingen in de stad het beter dan in niet-stedelijke gebieden, maar in enkele landen – inclusief Nederland – zien we juist een omgekeerd patroon: in ons land en ook in de ons omringende landen België, Duitsland en Groot-Brittannië, doen de jongeren in de grote stad het juist minder goed dan die in de rest van het land.

In dit boek komen dergelijke verschillen uitgebreid aan de orde. Wij en onze co­-auteurs maken met onze bijdragen duidelijk wat de (grote) stad in pedagogisch-onderwijskundig opzicht betekent voor jeugdigen, ouders en professionals. De bijdragen maken duidelijk dat de veelkleurige (groot)stedelijke context om een eigen perspectief vraagt voor pedagogische urban professionals en hun opleiding. Dat perspectief staat centraal in dit boek.

Referentie Fukkink, R. (2016). Samenwerking rond het kleine kind in de grote stad. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 217-224). Coutinho.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)


Publicaties:

Research database