Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs (SALEVO)

effectiviteit voor verschillende typen leerlingen

Artikel

Tussen de leesvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het niveau van de teksten die zij voor hun zaakvakken moeten lezen, bestaat niet zelden een discrepantie. Dit is zorgelijk, aangezien een gering tekstbegrip het leren belemmert. Een methode die succesvol is bevonden in het aanpakken van leesproblemen, is samenwerkend lezen. Tot op heden blijft echter onduidelijk welke aan tekstbegrip gerelateerde kennis en vaardigheden hierdoor worden aangesproken en voor welk type lezers een dergelijke aanpak effect sorteert. De huidige quasi-experimentele studie is opgezet om op dit gebied een breder begrip te bewerkstelligen. In een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam en drie scholen in Amsterdam-West hebben 243 leerlingen uit de tweede klas (vmbo-t, havo en vwo) samenwerkend gelezen. Dit deden zij acht weken lang gedurende drie uur per week tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Uit analyses blijkt dat vooral de meisjes en de sterkere lezers baat hadden bij de leesinterventie. In vergelijking met de leerlingen uit de controleklassen vergrootten zij hun tekstbegrip, kennis van connectieven en metacognitieve kennis over tekststructuren en leesstrategieën.

Referentie Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2016). Samenwerkend Lezen in het Voortgezet Onderwijs (SALEVO): effectiviteit voor verschillende typen leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 38-49.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Niki Moeken
Folkert Kuiken
Camille Welie

Publicaties:

Research database