Ontwikkelen van jonge democraten

Artikel

In onze samenleving waar sociale spanningen toenemen, zijn democratische methoden om met verschillen om te gaan van groot belang.

Het is dan nodig dat volwassenen en jongeren daar positief tegenover staan en de mogelijkheden hebben om democratische houdingen te ontwikkelen. Echter, er bestaan vraagtekens bij de democratische gezindheid van jongeren. Zij zouden vooral gericht zijn op hun eigen belang, ongeïnteresseerd in het politiek, niet bereid om te luisteren naar anderen en niet de wil hebben om zich in te zetten voor het algemeen belang. Daarnaast lijken verschillen tussen jongeren van verschillende opleidingstypen groter te worden.

Referentie Nieuwelink, H. (2016). Ontwikkelen van jonge democraten. Maatschappij & Politiek, 47(3), 16-17.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 mei 2016

Publicatiedatum

mei 2016

Auteur(s)


Publicaties:

Research database