Gelijke mogelijkheden om burgerschap te ontwikkelen?

Artikel

Na jaren waarin de rol van onderwijs bij de maatschappelijke vorming van leerlingen minder aandacht heeft gekregen, wordt op dit moment door velen aangegeven dat de school erg belangrijk is bij de burgerschapsvorming van leerlingen. Vaak wordt naar docenten maatschappijleer gewezen. Tegelijkertijd is het wel de vraag wat er op scholen eigenlijk allemaal met burgerschap gebeurt en welke kansen leerlingen hebben om hun democratisch burgerschap te ontwikkelen.

Referentie Nieuwelink, H. (2016). Gelijke mogelijkheden om burgerschap te ontwikkelen? Maatschappij & Politiek, 47(5), 24-25.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 augustus 2016

Publicatiedatum

aug 2016

Publicaties:

Research database