Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

tussenmeting 2016

Verslag

Met deze tweede tussenmeting zijn voorlopige effecten van hbo-masteropleidingen op leraren en hun omgeving vastgesteld die optreden tijdens en na het volgen van zo’n masteropleiding. Naast het kwantitatief vaststellen van effecten is kwalitatief gezocht naar mogelijke verklaringen en aanvullende opbrengsten van de masteropleiding.

Referentie Heyma, A., van den Berg, E., Sligte, H., Emmelot, Y., Snoek, M., & Knezic, D. (2016). Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving: tussenmeting 2016. (SEO-rapport; Vol. 2016, No. 80). SEO Economisch Onderzoek.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Arjan Heyma
Emina van den Berg
Henk Sligte
Yolande Emmelot
Dubravka Knezic

Publicaties:

Research database