Door de bril van een ander

leraren kijken naar de toekomst in een internationale setting

Artikel

20 Nederlandse leraren hebben zich in 2015 samen met 20 schoolleiders uit Estland gebogen over de vraag hoe het onderwijs beïnvloed zal worden door trends en ontwikkelingen in de samenleving. Die uitwisseling bestond uit wederzijdse bezoeken in elkaars scholen, een analyse van trends die het onderwijs beïnvloeden (aan de hand van de OECD publicatie ‘Trends shaping education’), kleinschalige innovatieprojecten in de eigen school, en een afsluitend weekend waarin gezamenlijk toekomstscenario’s voor het onderwijs ontwikkeld werden. De uitwisseling maakt voor de Nederlandse deelnemers deel uit van het masterprogramma Pedagogiek (profilering Leren & Innoveren) en is onderdeel van het project Education for the Future dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie

Referentie van Veldhuizen, B., Langelaan, B., Geleijnse, J., & Snoek, M. (2016). Door de bril van een ander: leraren kijken naar de toekomst in een internationale setting. Van 12 tot 18, 2016(febr.), 40-41.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 februari 2016