De stadsbekwame leraar

waiting for Superman?

Hoofdstuk

De nadruk op Urban Education kan er makkelijk toe leiden dat leraren zich overvraagd voelen: ‘Moeten we dat ook nog allemaal kunnen?’

Scholen in multiculturele en superdiverse settingen vragen inderdaad veel van leraren. Dat kan niet allemaal op de schouders van een individuele leraar terecht komen. Vormgeven aan Urban Education lukt alleen als leraren, maar vooral schoolleiders, beleidsmakers en (lokale en landelijke) politici hun ‘mindset’ ten aanzien van het beroep van leraar veranderen en het beroep van leraar herdefiniëren als een collectief beroep waarin je samen vormgeeft aan de uitdagingen waar de grootstedelijke context leraren voor stelt.

Referentie Snoek, M. (2016). De stadsbekwame leraar: waiting for Superman? In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een grootstedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 133-141). Coutinho.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)


Research database