B2 or not B2

taalvaardigheden en ERK-niveaus in tweetalig onderwijs

Verslag

In het tweetalig onderwijs wordt sinds jaar en dag met het Europees Referentiekader (het ERK) gewerkt.Voor alle tto-scholen komt het ERK aan het einde van klas In het tweetalig onderwijs wordt sinds jaar en dag met het Europees Referentiekader (het ERK) gewerkt.Voor alle tto-scholen komt het ERK aan het einde van klas 3 in beeld, wanneer aangetoond moet worden dat leerlingen voor alle vaardigheden niveau B2 (vwo) of B1 (havo) hebben behaald. Die niveaubepaling dient een belangrijk kwaliteitsdoel van tto: we laten daarmee zien dat tto-leerlingen sneller een hoger taalniveau behalen dan niet-tto leerlingen. Door alle extra taalinput én output lopen tto-leerlingen jaren voor op hun leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Deze brochure biedt een handreiking voor het bepalen van het eindniveau in klas 3, via certificaten, een portfolio, of een combinatie.

Referentie De Graaff, R., Lowie, W., Dale, L., & Beeker, A. (2016). B2 or not B2: taalvaardigheden en ERK-niveaus in tweetalig onderwijs. Nuffic.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 17 oktober 2016

Publicatiedatum

okt 2016

Auteur(s)

Rick De Graaff
Wander Lowie
Anne Beeker

Publicaties:

Research database