Hogeschool van Amsterdam

Grammatica bij laagopgeleiden? Ja!

instructie over inversie bij laagopgeleide Nt2-leerders

Artikel

Is het nodig inversie uit te leggen aan laagopgeleide Nt2-leerders met weinig grammaticale kennis? Zo ja, welke mogelijkheden heeft een docent Nt2? Is het voldoende om veel Nederlandse zinnen te laten horen en gaat het uiteindelijk vanzelf goed? Is het zinvol om laagopgeleide Nt2-leerders grammaticaregels aan te leren? Maar hoe moet dit dan als zij geen kennis hebben van grammaticale concepten in hun eigen taal? Camille Welie verdiepte zich in deze vragen en deed onderzoek naar de effecten van verschillende instructies over inversie bij laagopgeleide Nt2-leerders. Expliciete regeluitleg over inversie gevolgd door oefening bleek het meest effectief.

Referentie Welie, C. (2013). Grammatica bij laagopgeleiden? Ja! instructie over inversie bij laagopgeleide Nt2-leerders. Les, 31(184), 25-27.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Auteur(s)


Publicaties:

Research database