Supplementele Instructie

Een veldexperiment naar het effect van supplementele instructie op prestaties, welzijn en thuis voelen

Project

Studenten kregen door de corona-restricties minder fysiek onderwijs aangeboden. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs organiseerde de Faculteit Onderwijs en Opvoeding sinds 2022 met dit project extra kleinschalig fysiek onderwijs om dit gemis in te halen. Aanvullend bestudeerde het projectteam de effecten van dit extra aanbod op leerprestaties, welzijn en de mate waarin studenten zich thuis voelen met behulp van een gerandomiseerd veldexperiment (RCT) en een kwalitatieve studie. Uit dit experiment bleek dat studenten die SI aangeboden kregen niet hoger scoorden op welzijn of belonging, maar wel significant hogere cijfers haalden voor hun tentamen. In de kwalitatieve studie gaven studenten aan dat ze door SI meer gemotiveerd raakten om eerder en effectiever te studeren.

Doel van het project

Het doel van het project was het verbeteren van de leerprestaties, het welzijn en de mate van thuis voelen bij de opleiding van (voornamelijk eerstejaars) voltijdstudenten ingeschreven bij de opleidingen van FOO door middel van supplementele instructie. Het doel van het onderzoek was het testen of het aanbieden van, en deelname aan, supplementele instructie ook daadwerkelijk bijdraagt aan hogere leerprestaties, welzijn en het thuis voelen van de deelnemende studenten met behulp van een veldexperiment (RCT).

Inleiding

Supplementele instructie (SI) staat voor complementaire werkcolleges bij een struikelvak verzorgd door getrainde studenten die het vak in kwestie al succesvol hebben afgerond (Dawson et al., 2014). De SI-begeleider geeft geen les maar verzorgt werkvormen waarmee studenten hun kennis over de colleges en studievaardigheden testen en verbeteren. Recente overzichtsstudies geven aan dat deze vorm van begeleiding gemiddeld leidt tot een verhoging van leeruitkomsten en sociaalpsychologische uitkomsten (Dawson et al., 2014; Dekker et al., 2023a Hanssen et al., 2021). Wat SI bovendien aantrekkelijk maakt, is dat de studieprestaties en vaardigheden van de instruerende studenten gemiddeld ook verbeteren (Dekker et al., 2023a; Tight, 2020).

Concrete aanpak

Gedurende blok 2 van studiejaar 2020/2021 werden tweedejaars studenten van FOO aangenomen en getraind om SI te bieden aan voltijd studenten die eerstejaars vakken volgen gedurende blok 3 en 4 van datzelfde collegejaar. In samenspraak met de verschillende opleidingen van FOO is met de coördinatoren en docenten die studentassistenten aansturen een generieke didactische aanpak en een gezamenlijk functieprofiel voor de peer-instructeurs uitgewerkt aan de hand van de internationale richtlijnen voor SI-PASS (International Center for Supplemental Instruction). Aanvullend op de generieke didactische aanpak werd met vakinhoudelijke docenten afgestemd welke inhoud tijdens de bijeenkomsten centraal staat.

Onderzoeksmethode

De hypotheses en methoden voor deze studie werden gepre-registreerd en de geanonimiseerde dataset is publiekelijk beschikbaar (https://doi.org/10.17605/OSF.IO/96ZP4). Voor aanvang van de uitvoering van het experiment werd het projectplan en het datamanagementplan goedgekeurd door de ethische commissie van de HvA.

Met behulp van een veldexperiment evalueerde dit project de effecten van SI op leerprestaties bij struikelvakken, welzijn en het ‘thuis voelen’ bij de opleiding. Dit betekent dat, zoals in figuur 1 weergeven, na een briefing en eerste enquête (survey), studenten willekeurig (random) werden toegewezen aan twee groepen. De eerste groep krijgt SI in blok 3, de tweede in blok 4. Door de random toewijzing kon de groep die SI in blok 3 krijgt betrouwbaar vergeleken worden met de studenten die dit in blok 3 niet kregen. Aan het einde van blok 3 werd zo gemeten of de studenten die SI kregen significant hoger scoren op leerprestaties, welzijn en sense of belonging.

Voor de kwalitatieve studie werden 14 studenten die meerdere SI bijeenkomsten hadden bezocht geïnterviewd en vragen gesteld over of en hoe SI hun had beïnvloed.

Resultaten en output

Studenten die uitgenodigd waren voor SI haalden gemiddeld significant hogere cijfers (p < 0.01, d = 0.26), maar scoorden niet hoger op welzijn of sense of belonging (Dekker et al., 2023b). In interviews gaven studenten aan dat ze door het pedagogische klimaat en de samenwerkende leervormen tijdens SI meer gemotiveerd raakten om eerder en effectiever te studeren (Dekker et al., under review).

Sinds het experiment zijn verschillende opleidingen van FOO doorgegaan met het aanbieden van supplementele instructie. Dani van Keuk is momenteel de coordinator en contactpersoon.

Wetenschappelijke artikelen:

Dekker, I., Thurlings, M., Delnoij, L., & van der Veen, J. (2023a). A systematic review on near-peer teaching in higher education: Training, types of instruction, and outcomes. Open Science Foundation. https://doi.org/10.31219/osf.io/c467y

Dekker, I., Luberti, M., & Stam, J. (2023b). Effects of supplemental instruction on grades, mental well-being, and belonging: a field experiment. Learning and Instruction, 87. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101805

Dekker, I., Koerhuis-Pasanisi, M. J., Koek, M. (under review). When and how do peers stimulate engaging in desirable difficulties: Student perspectives on the effectiveness of supplemental instruction.

Media:

Scienceguide (2023). Hulp van ervaren student bij moeilijk vak verbetert studieresultaten. https://www.scienceguide.nl/2023/11/hulp-van-ervaren-student-bij-moeilijk-vak-verbetert-studieresultaten/

Het team

Het managementteam (MT) van FOO was de opdrachtgever voor dit project. De manager van O&O, Albert de Voogd vertegenwoordigde het MT richting de projectleider. Izaak Dekker was de projectleider. Izaak stuurde het onderzoeksteam aan dat bestond uit docentonderzoekers uit de verschillende deelnemende clusters: Jantien Stam (Wiskunde), Marie-Jose Koerhuis-Pasanisi (Pedagogiek), Nienke Liekelema (Pabo), Dick van Straaten (Geschiedenis), Armin Viergever (Aardrijkskunde), Martijn Koek (Nederlands), en Merel Luberti (Engels). Momenteel is Dani van Keuk (O&O) de projectleider die de organisatie van SI coordineert.

De supplementeel instructeurs:

Eline Valent

Biologie

Isa Appelman

Pabo

Lotte Kijlstra

Biologie

Amber Brasse

Pabo

Daniel Mellema

Economie

Yente Oud

Pabo

Melle Peer

Economie

Sanne Stolp

Pabo

Salina Wessel

Duits

Zoe Schuller

Pedagogiek

Amber van de Velde

Nederlands

Maroua Bossto

Pedagogiek

Eline Wokke

Maatschappijleer

Fatima Wandi

Pedagogiek

Tom te Wierik

Maatschappijleer

Ouiam Baddaoui

Pedagogiek

Martijn de Visser

Wiskunde

Laura Rottier

Ler.opl. Engels

Ine Mulder

Geschiedenis

Angel van Beemdelust

Ler.opl. Engels

Timo Derks

Geschiedenis

Danielle Johnson

Ler.opl. Engels

Melanie van Leeuwen

Geschiedenis

Merel Luberti

Ler.opl. Engels

Kelvin Jong

Aardrijkskunde

Cláudia Pinto

Ler.opl. Engels

Dylan Kreeft

Aardrijkskunde

Tom Goudsblom

Pedagogiek

Referenties

Dawson, P., van der Meer, J., Skalicky, J., & Cowley, K. (2014). On the effectiveness of supplemental instruction: A systematic review of supplemental instruction and peer-assisted study sessions literature between 2001 and 2010. Review of Educational Research, 84(4), 609-639. https://doi.org/10.3102/0034654314540007

Dekker, I., Thurlings, M., Delnoij, L., & van der Veen, J. (2023a). A systematic review on near-peer teaching in higher education: Training, types of instruction, and outcomes. Open Science Foundation. https://doi.org/10.31219/osf.io/c467y

Dekker, I., Luberti, M., & Stam, J. (2023b). Effects of supplemental instruction on grades, mental well-being, and belonging: a field experiment. Learning and Instruction, 87. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101805

Dekker, I., Koerhuis-Pasanisi, M. J., Koek, M. (under review). When and how do peers stimulate engaging in desirable difficulties: Student perspectives on the effectiveness of supplemental instruction.

Hanssen, T. E. S., Fromreide, N. K., & Mathisen, T. A. (2021). Supplemental Instruction at higher education institutions: A scoping review. Supplemental Instruction Volume 3: Organisation and Leadership. https://doi.org/10.31244/9783830993261

Tight, M. (2020). Syntheses of higher education research: What we know. Bloomsbury Academic.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 21 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 nov 2021
Einddatum 01 jun 2023

Contact

Dani van Keuk

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555