Educatief Partnerschap

Project

Voor het project Educatief partnerschap is subsidie verkregen binnen de regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie (RAAK)

Dit project wordt de komende twee jaar uitgevoerd in samenwerking met het de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo), Hogeschool van Amsterdam-lectoraat 'School en omgeving in de grote stad' en de Almeerse Scholengroep (ASG).

Het centrale thema is het vormgeven van een didactisch partnerschap tussen leerkrachten (de school) en ouders. Doel is instrumenten en werkwijzen te ontwikkelen waarmee ouders meer kunnen worden betrokken bij het leerproces van hun kind op school. Het onderzoek sluit aan op onderzoek naar de positieve effecten van ontwikkelingsstimulering in de thuissituatie en het belang dat de Onderwijsinspectie toekent aan een actieve(re) betrokkenheid van ouders. Een goede aanpak op maat vraagt om regelmatig contact tussen ouders en school.

Publicaties

Oostdam, R., & E. Hooge (in press). Making the difference with active parenting; forming educational partnerships between parents and schools. European Journal of Psychology of Education . (DOI: 10.1007/s10212-012-0117-6)

Oostdam, R. (2012). Wat betekent educatief partnerschap voor de school? In F. Smit (Ed.) Brug naar de toekomst; Partnerschap ouders, school en buurt . [Pp. 73-79]. Nijmegen: ITS/Radboud Universiteit Nijmegen.

Hooge, E., & Oostdam, R. (2012). Actief ouderschap doet ertoe voor de schoolse ontwikkeling van kinderen. Cascade, tijdschrift voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling , 9, maart, 11-13.

Oostdam, R. (2012). Vorm geven aan educatief partnerschap ; Samen met ouders werken aan leren. Lezing op de directiedag van de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO), Amsterdam, Smaak Dek West, 14 februari 2012.

Oostdam, R. (2012). Ouderbetrokkenheid in breder perspectief . Plenaire lezing op het landelijk congres peuterspeelzalen 'Beter presteren; Voorschoolse educatie presteert goed onder druk?'. Amersfoort, Regardz De Eenhoorn, 13 juni, MO Groep .

Hesselink, J., & R. Oostdam (2011). Educational partnership in assessment for learning . Paper presented at the symposium 'Developments of parent and school in the Netherlands' on the conference of the European Research Network about Parents in Education (ERNAPE). In Program Book of the 8th international ERNAPA-conference [Pp. 12]. June 29 - July 1, University of Milano, Italy.

Oostdam, R. (2011). Wat betekent een educatief partnerschap voor ouders en school? In F. Smit (Ed.) Innovatiekracht van Educatief Partnerschap . Nijmegen: ITS.

Oostdam, R., & J. van Loo (2011). Educatief Partnerschap: Evalueren om te leren met ouders. In J. Castelijns, M. Segers & K. Struyven (Eds.) Evalueren om te leren: toetsen en beoordelen op school . Bussum: Coutinho

Oostdam, R. (2011). School en ouders als educatieve partners . Plenaire openingslezing op de Dag van de Leraar, 5 oktober, Almere.

Oostdam, R. (2011). Wat betekent educatief partnerschap voor kinderen, ouders en school? Lezing voor de Meesterklas Innovatiekracht van Educatief Partnerschap voor schoolbesturen, beleidsmedewerkers, schoolleiders, MR-leden en ouderraden in het primair en voortgezet onderwijs. Kasteel Heyendael, Nijmegen, 9 november.

Oostdam, R. (2010). Samenwerken aan leren; Ouders en school als educatieve partners . Plenaire lezing voor leerkrachten van verschillende schoolbesturen, Columbusschool Almere (6 oktober 2010).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 28 maart 2023

Project Info

Startdatum 10 apr 2012