Motivatie voor en beleving van ongewenst gedrag op het vmbo, Marie-José Koerhuis

Project

Ongewenst gedrag op het vmbo is een terugkerend topic. Zowel leerlingen als docenten klagen dat bepaalde leerlingen zich niet houden aan regels en dat het leef- en leerklimaat op school verslechteren. Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de beleving van vmbo-leerlingen van hun eigen ongewenste gedrag en dat van anderen. Hierbij wordt een link gelegd met drie psychologische basisbehoeften: competentie, autonomie en sociale binding. Naar aanleiding van de resultaten zal, in samenwerking met de scholen, worden gezocht naar praktische maatregelen om het ongewenste gedrag van leerlingen op school te doen afnemen.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 maart 2023

Project Info

Startdatum 21 mrt 2012
Einddatum 01 mrt 2016