Meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo

Onderzoeksproject

Project

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft aan Eline van Batenburg subsidie verleend voor het tweejarig onderzoek Meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo.

Dit onderzoek richt zich op het positief benutten van meertaligheid als krachtige bron van het leren in het mbo. Beoogd wordt zo bij te dragen aan de ontwikkeling van inclusief en gedifferentieerd onderwijs waarbij diversiteit als een gegeven en een kracht wordt beschouwd, betrokkenen zich erkend en gewaardeerd weten, zich thuis voelen en volwaardig kunnen participeren.

Eline van Batenburg

Meertaligheid is een belangrijk aspect van diversiteit en in de grote steden een feit: meer dan de helft van de leerlingen en studenten spreekt thuis een andere taal. Bovendien is meertaligheid ook een doel: alle leerlingen leren op school vreemde talen. Voor mbo-studenten wordt het spel nóg interessanter. Zij worden opgeleid tot beroepsbeoefenaar. Hierbij speelt taal op twee manieren een rol. Allereerst moeten zij zich naast het ontwikkelen van algemene taalvaardigheden ook de beroepstaal eigen maken, ofwel: zij moeten leren spreken, schrijven, lezen en luisteren als automonteurs, IT specialisten, verpleegkundigen, enzovoorts. Daarnaast moeten zij worden voorbereid op het werken in de meertalige grote stad. Dit vraagt van hen dat zij effectief kunnen communiceren in meertalige situaties, bijvoorbeeld door flexibel te kunnen schakelen tussen en binnen talen en waar nodig op te treden als intermediair.

Doel van dit onderzoek is dan ook inzicht te krijgen in de rol die meertaligheid speelt bij het leven, leren en werken in de beroepscontext, en het ontwikkelen van een meertalige beroepsdidactiek die aansluit bij de meertalige ervaringen van mbo-studenten en hun meertalige competenties verder kan ontwikkelen.

Het onderzoek bestaat uit drie fases:

  1. Docentervaringen (september 2021-augustus 2022)

Verkenning van de opvattingen en ervaringen van mbo-docenten m.bt. de rol die meertaligheid speelt bij het leren en werken van mbo-studenten, hun huidige onderwijspraktijk en ontwikkelbehoeften (digitale survey).

  1. Studentervaringen (september 2021-augustus 2022)

Verkenning van de meertalige repertoires van mbo-studenten, de wijze waarop zij deze inzetten in natuurlijke leer- en werkcontexten, de meertalige competenties die zij hierbij ontwikkelen én de hulp of hinder die zij hierbij ondervinden (student narratives en focusgroep interviews)

  1. Didactiekontwikkeling (september 2022-augustus 2023)

Mbo-docenten, hbo-docenten en hbo-studenten ontwikkelen en evalueren met elkaar een reeks meertalige beroepstaken die de meertalige competenties van mbo-studenten positief kunnen versterken (design study).

NB voor deze studie zijn we nog op zoek naar mbo-docenten Nederlands en Engels. Lijkt het je leuk samen met ons een aantal meertalige beroepstaken te ontwikkelen en uit te proberen in de praktijk? Neem dan contact op met Eline van Batenburg (e.van.batenburg@hva.nl).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 24 april 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2021
Einddatum 01 sep 2023

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555