Integrale opvang meerbegaafde leerlingen

Project

Integrale opvang meerbegaafde leerlingen is een project dat is toegekend in het kader van het excellentieprogramma van staatsecretaris Dijksma voor het ontwikkelen en realiseren van een dekkend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het onderwijsveld in Almere. Doelstelling is om een algemeen beleid op samenwerkingsniveau te realiseren voor hoogbegaafden in de leeftijd van vier tot en met 16 jaar. Daarbij staat een doorlopende leerlijn tussen primair en secundair onderwijs centraal. Gestreefd wordt naar een gedifferentieerd opvangmodel op zowel schoolniveau als bovenschools niveau, waarbij de aansluiting op de reguliere onderwijspraktijk stevig verankerd wordt. Literatuur

Oostdam, R. (2012). Omgaan met verschillen is uitgaan van verschillen. Van A tot Z, Nieuwsmagazine van de Almeerse scholengroep , 31 , 4.

Oostdam, R., & Sprangers, L. (2012). Passend onderwijs voor alle leerlingen; Naar een opvangmodel voor meer- en hoogbegaafden. Jeugd, School en Samenleving, 96 (10), juni, 32-35.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 28 maart 2023

Project Info

Startdatum 10 apr 2012
Einddatum 11 apr 2012