HvA Tune In: het zomerbrugprogramma

Project

Van de studenten met laagopgeleide ouders (40% op het hbo) maakt 1 op de 4 de opleiding niet af. Onder medestudenten is dat 1 op 5. Om de kansen op studiesucces te bevorderen ontwikkelde de HvA, vanuit het lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een diverse stad, speciaal voor eerstegeneratiestudenten een zomerintroductieprogramma.

Uit onderzoek van het lectoraat Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad blijkt dat de opleiding van ouders een sterke voorspeller is van het studiesucces van hun kinderen. We inventariseerde voorafgaand de kansen en belemmeringen voor deze groep en volgde de ontwikkeling van de deelnemers aan het programma in de eerste zes maanden van hun studie. Studenten ervaren dat ze zelfverzekerder zijn en hun weg weten te vinden op de HvA.

Wat doen we?

Met een tweetrapsraket van een kwantitatieve effectstudie en een kwalitatieve casestudie houden we de opzet en uitkomsten van Tune In tegen het licht. We zoeken uit wie het programma bereikt en wat zij eraan hebben, en we vergelijken de theoretische basis van academic capital formation met wise interventions. Op basis hiervan adviseren we over de samenstelling van het programma en aanvullende ondersteuning van beginnende (eerstegeneratie) studenten.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking met het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding (HvA).

Meer weten?

Bekijk de Tune In site of Neem contact met ons op!

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 december 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2023
Einddatum 31 jul 2024

Contact