De integratie van onderzoek in het hbo

Een longitudinale analyse van vacatureteksten

Poster

Vakoverstijgende competenties zoals analytisch, onderzoekend en reflectief vermogen zijn tegenwoordig nodig om als professional responsief te kunnen omgaan met een veranderlijke omgeving (Onderwijsraad, 2014). Daarom zoekt het hbo steeds meer de verbinding tussen onderwijs en onderzoek, waaronder in de centrale rol die docenten spelen in het (ontwikkelen van) onderwijs (Van der Rijst, 2013). Deze verbinding tussen onderwijs en onderzoek zou zichtbaar moeten zijn in de competenties en taken van docenten – en daarmee in de wervingspraktijk van het hbo. Momenteel is het onduidelijk of deze verbinding zichtbaar is in de huidige wervingspraktijk en of deze verbinding door de tijd heen intensiever is geworden – zoals aannemelijk is gezien de ontwikkelingen in het hbo.

Referentie Daas, S., & Griffioen, D. M. E. (2019). De integratie van onderzoek in het hbo: Een longitudinale analyse van vacatureteksten. Poster session presented at HvA-Onderzoeksdag 2019, Amsterdam, Netherlands.
Gepubliceerd door  Higher Education, Research and Innovation 28 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Publicaties:

Research database