Hogeschool van Amsterdam

Sandbox Flexibilisering

Gepost op: 4 apr 2018 | ICT Services

De opleiding hbo-ict deeltijd voert een grassrootprogramma uit in het studiejaar 2017/2018 met titel Sandbox Flexibilisering: blended learning voor betere studeerbaarheid

Met dit grassrootsprogramma willen wij experimenten uitvoeren om te onderzoeken hoe wij het studieprogramma hbo-ict-deeltijd voor deze gemêleerde groep aan studenten interessanter, flexibeler en beter aansluitend bij hun eigen praktijk en fysieke beschikbaarheid kunnen maken. Lessons learned en succesvolle ervaringen uit dit grassrootsprogramma willen wij verder structureren en uitbouwen naar het totale deeltijd-programma en in volgende fase naar het gehele hbo-ict studieprogramma.

De basis voor dit grassrootsprogramma is het toepassen van blended learning in het kader van flexibilisering, die verder gaat dan de bekende blend van online en offline leren. We willen ook andere aspecten gaan blenden. Allereerst willen we bekende concepten gaan inzetten in vier verschillende thema’s; ‘flipping the classroom’, ‘online begeleiding’, ‘digitale toetsing’ en ‘e-portfolio’. Binnen elk thema worden 2 of 3 grassroots uitgevoerd. We willen in deze grassroots ook de werkpraktijk van de student een betere plek gaan geven in het onderwijs (blenden studie en eigen werk). Tot slot willen we de ICT-vakinhoud blenden met ontwikkeling van professionele vaardigheden c.q. competenties. Dit laatste is een unicum binnen de hbo-ict opleidingen in Nederland: ICT’ers zien competentieontwikkeling vaak als ‘wollig’ en losstaand van hun ‘echte vak’. De uitdaging is om dit - zowel voor studenten als docenten - zodanig gezamenlijk vorm te geven dat het voor een ieder als ‘natuurlijk’ wordt.

Omdat het om een grassrootsprogramma gaat, starten niet alle grassroots op hetzelfde moment.

Een greep uit de lopende grassroots:

Binnen het thema Online begeleiding is een docente bezig een groep afstudeerstudenten te begeleiden, gebruik makend van het communicatieplatform Slack. Wellicht dat Pluform hier ook nog een rol gaat spelen voor 1-op-1 begeleiding.

Ook binnen het thema online begeleiding heeft een docent de 4C/ID-ontwerp methodiek gebruikt om zijn vak te herontwerpen. Voor de online begeleiding maakt hij inmiddels ook gebruik van Slack. Hij is zich aan het oriënteren op het gebruik van een e-potfolio als showcase

Binnen het thema Digitale toetsing heeft de opleidingsmanager een set vragen gemaakt voor potentiele deeltijdstudenten om zich vooraf beter te oriënteren op het intake-assessment. Deze vragen zullen op een interactieve manier via de site gepresenteerd worden.