Hogeschool van Amsterdam

PropedeuseSpel revisited

Gepost op: 30 jul 2018 | ICT Services

Het PropedeuseSpel is onderdeel van de introductie voor alle eerstejaars van Aviation, ter kennismaking met de HvA, de opleiding en elkaar. Het afgelopen jaar hebben we, dankzij een subsidie vanuit Grassroots (ronde 1 en 2 2017, red.) en een budget vanuit de Avation Academy, een online app ontwikkeld voor dit spel.

Studenten moeten in teams (SB-klassen, verdeeld in groepjes van vier) de verschillende stadia van het bordspel doorlopen door verschillende opdrachten (samen en individueel) uit te voeren. Het PropedeuseSpel draait in de beleving van spelleiders en spelers om kennismaking met elkaar en met de inhoud van de opleiding (en voor docenten bovendien: de houding van de studenten).

Op 1 september 2017 hebben we het spel daadwerkelijk met eerstejaars gespeeld. Hieruit kwamen enkele verbeterpunten naar voren die het spel nog beter laten aansluiten op de behoefte van studenten en docenten, én die disseminatie naar andere toepassingen en opleidingen nog eenvoudiger maken. Het ging zowel om technische (ICT-)oplossingen, als om sociale en speldidactische aspecten.

De essentie van deze verbeteringen is de interactie tussen studenten onderling en met de spelleider. Die laatste bevond zich namelijk in de vorige versie toch wat te ver aan de zijlijn. In het verbeterplan hebben we ons dan ook gericht op deze interactie, met als voorlopig tussenresultaat een online app die dit faciliteert. De spelleider is nu weer spelleider doordat er volledig zicht op het spel is, maar heeft geen technische kennis (meer) nodig om het spel in goede banen te leiden. Dat komt in de eerste plaats door de grotere gebruiksvriendelijkheid, onder andere door een beter inlogsysteem, helder inzicht in de voortgang van het spel en de mogelijkheid om open vragen te stellen.

De disseminatie naar andere opleidingen is met deze nieuwe versie van de app bovendien sterk verbeterd, bijvoorbeeld doordat de terminologie en uiteraard de vragen aan te passen zijn. Deze verbetering bleek uit een eerste test met vertegenwoordigers van Aviation, Bestuurskunde en Studentenzaken. Uit deze test kwamen nog enkele kinderziektes naar voren die momenteel worden opgelost. De spelleiders zullen vooraf, bij wijze van instructie, het spel spelen en zodoende ervaren wat de spelers in de introductieweek zullen ervaren. Eventuele bugs kunnen dan nog worden opgelost voordat honderden studenten het PropedeuseSpel gaan spelen. Diverse andere opleidingen hebben hun interesse inmiddels te kennen gegeven en willen graag vanaf het volgende studiejaar aansluiten, voor de introductieweek of voor een ander moment in de studie.

We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het PropedeuseSpel wederom een succes zal zijn. Als opleidingen interesse hebben om ook het spel te gebruiken, dan kunnen ze ons bereiken op b.lengkeek@hva.nl (Kee Lengkeek, Aviation) en/of c.j.stiekema@hva.nl (Carla Stiekema, Studentenzaken).