Hogeschool van Amsterdam

Peer-Feedback en collaborative writing

Gepost op: 27 jan 2017 | ICT Services

In de deeltijdgroep geschiedenis wordt in blok 3 het vak ‘historische beschouwing’ gegeven. In dit vak schrijven de studenten gezamenlijk een artikel over de vraag waarom het westen rijk is geworden en ‘de rest’ van de wereld niet. Een omvangrijk vraagstuk dat, zeker in een korte tijd, niet gemakkelijk in zijn volledigheid bestudeerd kan worden. Binnen dit vraagstuk is er bovendien een groot aantal elkaar tegensprekende visies. Door gezamenlijk het onderwerp te bestuderen is het wellicht mogelijk om als groep een beter begrip te ontwikkelen voor de verschillende visies met betrekking tot dit omvangrijke vraagstuk. De kern van het vak bestaat er echter uit dat de studenten goed leren schrijven.

Peer feedback

Vanuit de schrijfdidactiek zijn voordelen beschreven van zowel het gezamenlijk schrijven (collaborative writing) als het geven en ontvangen van (peer-)feedback (zie bv Graham & Perin 2007).

In fase 1 van de collegereeks krijgt elke student krijgt één bepaalde visie op het vraagstuk toegewezen met de opdracht deze samen te vatten. Bovendien krijgt iedere student de taak om feedback te geven op één andere student (en dus een andere visie op het vraagstuk). De feedback betreft zowel de gebruikte taal (opbouw, en spelling) als de inhoud. Op deze manier specialiseert iedere student zich in één onderwerp terwijl zij/hij ook inzicht verwerft in andere visies op het vraagstuk. Het eindproduct wordt een beschouwend artikel waarin de verschillende visies naast elkaar worden gepresenteerd en in wordt gegaan op het lopende debat rondom de vraag waarom het westen (vooralsnog) zoveel rijker en welvarender is dan ‘de rest’. De verschillende stukken van de studenten moeten (door de studenten) worden samengebracht tot een lopend artikel en worden voorzien van een inleiding en een conclusie. In verschillende fases krijgen alle studenten de tijdelijke rol als ‘eindredacteur’.

In dit vak wilde ik bovenstaande twee onderdelen combineren; een te groot vraagstuk om, voor de individuele student, volledig inzicht in te verkrijgen en de beschreven voordelen van samenwerkend leren. Daarvoor had ik een plek nodig waarin de studenten buiten de lessen samen konden werken.

Een aanvankelijke zoektocht in de aanloop naar de Grassroot-aanvraag leidde tot het programma Turnitin. Bij de toekenning van de aanvraag werd echter aangegeven dat het programma niet meer toegankelijk was voor de HvA. Een verdere zoektocht langs programma’s als annotatietool het gebruiken van wikispaces of de functionaliteiten van google.drive levende een zekere ontevredenheid op. Ik vind het onbevredigend dat we een DLWO hebben, waarin we een aantal externe programma’s op applicaties plaatsen. Ik vind dat niet mooi. Uiteindelijk heb ik in overleg met Jan-Willem besloten om de functionaliteiten van de DLWO zelf te gebruiken. Door op de DLWO-pagina van het vak zelf documenten te plaatsen waar alle deelnemende studenten de schrijfrechten krijgen, ontstaat er een plek waar studenten in elkaars schrijfstukken kunnen meelezen en meeschrijven. Via de in Word beschikbare commentaar-functie kan er feedback worden gegeven. Op deze manier hoop ik de bovenstaande didactische keuzes (samenwerken, peer feedback) te kunnen toepassen binnen de functionaliteiten van de bestaande DLWO.