Hogeschool van Amsterdam

Best of both worlds: digitaal analoog nakijken

Gepost op: 14 okt 2021 | ICT Services

Bij het Grassroots-project ‘Digitaal analoog nakijken’ kijken docenten na op de iPad, met een digitale pen, de zogeheten pencil. Dit is het tweede blog over dit onderwerp.

Technische problemen bij gebruik pencil in Brightspace

Halverwege dit project deden zich technische problemen voor bij het nakijken met de pencil. Sommige annotaties van de docent waren namelijk niet zichtbaar voor de beoordeelde student. Nakijken binnen de Brightspace-app Grader bood helaas ook geen soelaas. Met ICT is uitgebreid gekeken naar dit probleem. Half januari 2020 bleek dat ook bij andere faculteiten docenten zijn gestopt met het gebruik van de grader. De reden: synchronisatieproblemen. Inmiddels wordt de Grader-app zelfs niet meer ondersteund.

Daarop besloten we om werk dat via Brightspace was ingeleverd na te kijken in de browser. Dat nakijken moest uiteraard op de iPad plaatsvinden, zodat de pencil kon worden gebruikt. Dit plan werd pas in juni 2021 uitgevoerd, en dat had alles te maken met de coronacrisis, waardoor andere werkzaamheden prioriteit hadden.

Beperkingen bij gebruik pencil op de iPad

Het nakijken met pencil in de browser op de iPad leidde tot de volgende twee bevindingen:

  1. De teksteditor van Brightspace is op een iPad (en waarschijnlijk ook op andere tablets) beperkter dan op een laptop of pc.
  2. Het instellen van de pencil op de iPad bleek een bron van frustratie. De pencil werd herkend door de iPad en was met de iPad verbonden, dus dat was in orde. Het probleem zat ‘m in de edit-instellingen voor de pencil in Brightspace; soms lukte het wel om met de gewenste kleur en lijndikte notities te maken, andere keren gebeurde er niets of zorgden krasbewegingen met de pencil op de iPad ervoor dat er - geheel ongewenst - gekleurde vierkanten op het ingeleverde werk kwamen te staan. Het is daarom niet gelukt om ingeleverd werk naar wens te annoteren. Dientengevolge kon ook niet worden nagegaan of annotaties dit keer wel volledig zichtbaar waren voor de maker van het ingeleverde werk.

Hier de opties van het ‘vrije tekst’-menu van Brightspace in de browser op de iPad.

Hier de opties van het ‘vrije tekst’-menu van Brightspace in de browser op een laptop of pc.

In principe biedt annoteren met pencil voordelen

De overall conclusie luidt, dat in principe annoteren met een pencil docenten voordelen kan bieden. Het bespaart tijd vergeleken met het typen van tekstwolkjes in Word en het annoteren is ‘rijker’ (omcirkelen, pijltjes trekken, etc). Vergeleken met nakijken op papier is het voordeel dat inkt en papier bespaard worden en nagekeken versies niet ingescand hoeven te worden, en dat je ze snel weer kan raadplegen in je archief.

Er zijn ook voordelen voor studenten: ze hoeven niet naar de HvA te komen om hun op papier nagekeken verslag op te halen. Nadelen waren er ook voor studenten. Sommigen vonden getypt commentaar prettiger dan handgeschreven annotaties omdat die annotaties minder goed leesbaar waren.

Synchronisatiefouten in Brightspace bij gebruik pencil

Maar dit onderzoek wees ook uit dat de digitale leeromgeving Brightspace onvoldoende mogelijkheden biedt om met de pencil na te kijken. De nakijk-app bevatte synchronisatiefouten en wordt inmiddels niet meer ondersteund. Het alternatief, met de pencil nakijken in Brightspace via de browser, is geen optie: de teksteditor voor handmatige annotaties is op een tablet niet gebruiksvriendelijk.

Hopelijk wordt de teksteditor in Brightspace voor tablets gebruiksvriendelijker gemaakt, of wordt er een app ontwikkeld waarmee nagekeken kan worden, zodat er alsnog ervaring kan worden opgedaan met het met de pencil nakijken van ingeleverd werk.