Hogeschool van Amsterdam

Leren van leren programmeren

Gepost op: 15 mei 2017 | ICT Services

Binnenkort zullen de eerste studenten met de arduino’s aan de slag gaan. Vanuit het Grassrootsproject zijn inmiddels 30 kits beschikbaar. Daarmee gaan studenten hun eigen technische vaardigheid ontdekken en zij mogen deze kits meenemen naar de praktijk om hun didactische vaardigheden toe te passen. Een stimulans om hun kinderen voor te bereiden op de toekomst.

En dat is een stimulans voor ons om studenten op te leiden. Dat riep de vraag op welke aanpak voor de lessen geschikt is. Zoals wij zelf uitdragen via het TPACK-model maak je keuzes. De keuze voor de technologie staat al vast. De keuze voor inhoud is ruim uit te breiden, van programmeren tot samenwerken. Maar welke didactiek kunnen wij toepassen? Vanuit inspirerende overleggen met collega’s kwamen wij tot filosofische gesprekken over wat leren is en wat wij van studenten verwachten dat zij aan anderen leren. Om het toch richting te geven, is gekozen voor een onderwerp dat de studenten al kennen: onderzoekend en ontwerpend leren. Vanuit een keuze voor een onderzoek (uitproberen) of een ontwerp (stappenplan) doorlopen de studenten een cyclus waarmee zij enige richting aan hun vrijheid geven.

Dat is een keuze uit een ander concept dat bij studenten bekend is. Vanuit vrijheid in gebondenheid kunnen zij zelf keuzes maken, waarbij doelen zijn gesteld die zij nastreven. Zo mogen zij zelf vaststellen wat hun beginsituatie is op het gebied van programmeren met de arduino’s, moeten zij vervolgens inschatten hoe dat geldt voor hun leerlingen, en leveren zij een ontwerp af dat met de leskits uitgevoerd kan worden in de klas. De kaders zijn gezet, wij zijn benieuwd hoe het programma daarin wordt uitgevoerd.