Toekenning City Net Zero Zaaigelden

15 mrt 2024 11:02 | City Net Zero

In 2024 stelt City Net Zero projectgeld ter beschikking om lectoren, (hoofd)docenten en onderzoekers te ondersteunen die een innovatief idee rondom het thema Klimaattransitie(s) in de MRA willen verwezenlijken. Met deze zaaigelden willen we (nieuwe) samenwerkingen tussen verschillende disciplines en tussen onderwijs en onderzoek stimuleren.

De middelen kunnen ingezet worden om een nieuw idee of samenwerking te onderzoeken en/of de impact van bestaande projecten/innovaties/bevindingen te vergroten.

In totaal zijn er 10 stevige voorstellen ingestuurd en de commissie heeft besloten vier hiervan te honoreren:

  1. Biobased Klimaatadaptatief: hoe biobased bouwmaterialen kunnen bijdragen aan het verminderen van hittestress. Een samenwerking tussen de lectoraten Water in en om de Stad en Circulair Bouwen van Faculteit Techniek, en de Biobasedmaterials Studio, Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.

  1. Lesmodule ‘Lifecycle Assessment in de Praktijk’. In dit project gaan de aanvragers de LCA-methode verder ontsluiten voor studenten, onderzoekers en praktijk door het ontwikkelen van een praktische onderwijsmodule. Een samenwerking tussen Circular Systems Engineering, de Master Urban Technology, het Transitielab, het Stedelijk Ontwerplab, het Lectoraat COO en CoP Closing Urban Loops, en een praktijkpartner (onafhankelijk LCA-expert).

  1. Caring & Repairing: a more sustainable fashion future. Gericht op hoe je de emotionele attachment tussen drager en kledingstuk vergroot, om zo de intentie het item weg te doen te minimaliseren, en welke vaardigheden hedendaagse consumenten hebben wat betreft care en repair. Een samenwerking tussen onderzoeker vanuit Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en Lectoraat Fashion Research & Technology, AMFI, en Centre for Economic Transformation.

  1. Burgerkracht voor Klimaatbestendige en Biodiverse Steden: het transformeren van Stadsruimtes met Burgerparticipatie. Een samenwerking tussen het lectoraat Water in en om de Stad (Faculteit Techniek) en het lectoraat Psychologie voor de Duurzame Stad (Faculteit Maatschappij en Recht), Naturalis Biodiversity Center en een burgercollectief.

We kijken uit naar de samenwerking en de uitkomsten. De eerste uitkomsten worden gepresenteerd in maart 2025.