Inzetten op motivatie om deelnemers aan armoede- en schuldenprojecten te bereiken en te behouden

Artikel

De persoonlijke motivatie van deelnemers om daadwerkelijk iets aan hun situatie te willen veranderen, is belangrijk voor de mate waarin lokale armoede- en schuldenprojecten een verschil kunnen maken. Tegelijkertijd gebruiken deze projecten motivatie bij aanvang van het project nu nog te vaak ten onrechte als uitsluitingscriterium. In tegenstelling tot wat uitvoerders van projecten vaak denken, is iemands motivatie namelijk geen vaststaand gegeven. Persoonlijke motivatie is veranderbaar en daarmee een beïnvloedbaar onderdeel van gedrag. Wanneer projecten het werken aan motivatie meer expliciet en structureel integreren in hun aanpak, bereiken zij meer burgers met schulden die nu tussen wal en schip vallen.

Reference Mak, D. J., Schoorl, R. J., Boonstoppel, E., Broekhuizen, J., & van Geuns, R. C. (2022). Inzetten op motivatie om deelnemers aan armoede- en schuldenprojecten te bereiken en te behouden. Schuldsanering, 10(3), 8-10.
Published by  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 October 2022