Op weg naar het hbo

Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften

Verslag

Elk jaar maken tienduizenden havo-leerlingen en mbo-studenten de overstap naar het hbo. Samen vormen deze twee groepen de hoofdmoot van de studentenpopulatie van het hbo: zo’n 43% van de eerstejaars hbo-studenten stroomt in vanuit het havo en zo’n 32% komt uit het mbo.

De overstap naar het hbo is voor veel studenten lastig. Ze moeten wennen aan de nieuwe onderwijsomgeving, het niveau en de manier van werken, en ze komen er soms achter dat de gekozen opleiding toch minder goed bij ze past dan vooraf gedacht. Voor mbo’ers lijkt de overstap vaker moeizaam te verlopen dan voor havisten: mbo’ers vallen in het eerste jaar vaker uit (20% uitval) dan havisten (12% uitval).

Een belangrijke vraag voor havo- en mbo-instellingen, maar ook voor het hbo zelf, is wat zij kunnen doen om leerlingen en studenten optimaal voor te bereiden op de overstap naar het hbo. Daarvoor is het nodig beter zicht te krijgen op de overwegingen van havisten en mbo’ers om wel of niet door te studeren in het hbo, op de verwachtingen die ze hebben van het verloop van hun overstap naar het hbo, en op hun ondersteuningsbehoeften bij het maken van de overstap.

Reference Elffers, L., & Vervoort, M. (2018). Op weg naar het hbo: Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.
Published by  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 January 2018

Publication date

Jan 2018

Author(s)

Miranda Vervoort

Publications:

Research database