Hogeschool van Amsterdam

Studeren met een functiebeperking

Wist je dat elk studiejaar meer dan tweeduizend studenten met een functiebeperking zich bij de HvA melden? Je bent dus niet de enige. Om succesvol te studeren is advies op maat erg belangrijk. Je bent daarom van harte welkom bij de studentendecaan. Die kijkt samen met jou naar de mogelijkheden om jouw studie toegankelijker te maken, zodat je straks geen onnodige studievertraging oploopt.

“De HvA heeft onwijs veel voorzieningen om je te faciliteren bij je functiebeperking”, aldus student Jayne van Nuys (Media, Informatie & Communicatie). Nieuwsgierig? Bekijk de video waarin ze haar ervaring over de voorzieningen deelt.

Benieuwd hoe het is om te studeren met een functiebeperking? Lees hier hoe HvA'ers studeren met een functiebeperking bij ons ervaren. Bij het platform Limitless, dat bestaat uit HvA-studenten met een functiebeperking, kun je ervaringen delen en praten over hoe het is om aan de HvA te studeren. “We geven je tips en helpen je graag”, aldus studenten Philip Kraanen (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en Jeffrey Meijer (HBO-Rechten). Meer weten? Check de website van Limitless, ga naar onze Facebookpagina of mail naar: limitless@hva.nl.

Heb je ADHD, autisme of dyslexie? Chronische vermoeidheid, diabetes of reuma? Een motorische, visuele of auditieve beperking? Psychische klachten, zoals een angststoornis of een depressie? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van functiebeperkingen en chronische ziektes die mogelijk je studievoortgang kunnen beïnvloeden. Geef het daarom zo snel mogelijk aan bij de studentendecaan van jouw opleiding. De studentendecaan gaat graag met je in gesprek over jouw situatie en mogelijke voorzieningen.

De HvA helpt je op verschillende manieren om succesvol te studeren:

 • Aanpassingen in toetsing of onderwijs. Bijvoorbeeld extra toetstijd. Het gebruik van een laptop of voorleessoftware bij toetsen. De mogelijkheid om een doventolk mee te nemen naar de toets maar ook een gewijzigd lesrooster. Daarnaast kun je afspraken maken over het aantal opdrachten of toetsen dat je per periode maakt.
   
 • Denk hierbij aan een aangepaste stoel of bemiddeling bij een parkeerplek voor studenten in het bezit van een gehandicaptenkaart. Het gebruik van een prikkelarme ruimte tussen de colleges door behoort ook tot de mogelijkheden.
   
 • Voorlichting. De HvA organiseert aan het begin van het studiejaar voorlichtingsbijeenkomsten over studeren met ADHD, dyslexie en autisme.
   
 • Trainingen. De HvA biedt trainingen Studeren met dyslexie en Studeren met ADHD aan. Deze trainingen gaan vooral in op studievaardigheden en wat je allemaal kunt doen om je studietijd aan de HvA makkelijker te maken.
   
 • Speciale begeleidingstrajecten. Via de studentpsychologen kunnen studenten met een autisme spectrum stoornis of AD(H)D meedoen aan een buddy-project.
   
 • Advies en informatie. Er zijn veel wetten en regelingen om studenten met een functiebeperking ondersteuning te bieden. Denk aan een financiële bijdrage voor noodzakelijke hulpmiddelen, bijdragen in de woonkosten of bijdragen in het vervoer naar jouw opleiding. Ook zijn er regelingen die jou financieel kunnen ondersteunen bij studievertraging vanwege je functiebeperking. De studentendecaan informeert je daar graag over.
   
 • Praktische voorzieningen. Denk hierbij aan een aangepaste stoel of bemiddeling bij een parkeerplek voor studenten in het bezit van een gehandicaptenkaart. Het gebruik van een prikkelarme ruimte tussen de colleges door behoort ook tot de mogelijkheden. Voor dyslectische studenten is er voorleessoftware van Claroread en voor dove en slechthorende studenten is er de AVA real-time ondertitelings-app.

Ga altijd naar de studentendecaan van je opleiding. In een vertrouwelijk gesprek bespreek je wat er speelt en welke invloed dat heeft op je studievoortgang. De studentendecaan geeft je informatie, advies of begeleiding. Jij weet zelf het beste wat wel of niet voor je werkt. Dat is het uitgangspunt. Samen zoek je naar oplossingen en acties die leiden tot een verbetering. Ook bespreek je welke aanpassingen of voorzieningen mogelijk zijn.

Gaat het om aanpassingen in de toetsing? Dan geeft de studentendecaan een advies aan de examencommissie van je opleiding op basis van jullie gesprek. De examencommissie beslist over de aanpassing.

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Je hoeft niet apart naar de studentendecaan om de standaardvoorzieningen voor dyslexie aan te vragen. Met een geldige dyslexieverklaring heb je bij de HvA recht op 25% toetstijdverlenging en grotere toetsformulieren bij schriftelijke tentamens. Deze standaardvoorzieningen vraag je aan via het Digitaal Servicepunt. Doe dat snel, het liefst direct al in lesweek 1 of eerder, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen. Houd je dyslexieverklaring bij de hand, deze moet je uploaden bij je aanvraag. Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser. Je ontvangt binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd.

Je moet wel naar de studentendecaan als je meer of andere hulp nodig hebt of studievertraging oploopt. Of als je vanwege iets anders dan dyslexie extra toetstijd of grotere toetsformulieren nodig hebt.

De voorzieningen gelden voor je hele studie. Ga je een andere studie doen of een minor volgen bij een andere opleiding? Vergeet dan niet om je aanvraag bij het Digitaal Servicepunt opnieuw in te dienen.

Wat is een geldige dyslexieverklaring?

In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

Wat als ik wel dyslexie heb maar geen geldige verklaring?

Vraag dan bij je behandelaar of je een aangepaste dyslexieverklaring kunt krijgen. Lukt dat niet, dan biedt de Universiteit van Amsterdam een verkorte dyslexietest. De kosten voor deze verkorte test zijn 225 euro. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met Madelon van den Boer m.vandenboer@uva.nl.

Extra hulp bij dyslexie

Claroread is een gratis voorleessoftware programma en een handig hulpmiddel bij dyslexie. Wil je Claroread gebruiken tijdens toetsen? Ga dan naar de studentendecaan. Die adviseert je over het nut en hoe je de aanvraag bij de examencommissie kunt indienen. De examencommissie beslist uiteindelijk. Bovendien biedt de HvA een training Studeren met dyslexie. Daarin krijg je veel tools voor sneller en efficiënter studeren.

Kom je er tijdens je studie achter dat je een functiebeperking hebt, waardoor je niet goed kunt studeren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan van jouw opleiding. Doe dit ook als je een andere studie gaat volgen en stel de studentendecaan van jouw nieuwe opleiding op de hoogte van je situatie.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 28 februari 2020
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien