Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Effectief werken in de jeugdzorg

Effectief werken in de jeugdzorg vraagt om continu leren over methoden en interventies, om deze te kunnen inzetten voor verbetering van de zorg. De onderzoekslijn 'Effectief werken in de jeugdzorg' van het lectoraat Jeugdzorg gaat over het al lerend verbeteren van de kwaliteit.

Jeugdprofessionals werken met allerlei methoden en interventies. Er is veel bekend over de werkzame elementen daarin. Ook weten we al veel over de relatie tussen de kwaliteit en de effectiviteit van methoden en interventies. Het leveren van kwaliteit gaat niet vanzelf. Het is nodig te kunnen blijven leren en zo vakvrouw- of vakmanschap te ontwikkelen. Daarover gaan veel de projecten in de onderzoekslijn 'Effectief werken in de Jeugdzorg'.

Projecten

Het lectoraat jeugdzorg heeft veel ervaring met projecten over effectief werken:

Effectief werken begint met een duidelijke en heldere werkwijze, die overdraagbaar is en waarin mensen opgeleid kunnen worden. Het expliciteren en onderbouwen van de werkwijze, en het realiseren van een lerende omgeving, stond centraal in de Kenniswerkplaats Transformatie Amsterdam, waarover het lesboek Werken in wijkteams jeugd is verschenen. En in projecten uitgevoerd bij jeugdbescherming Amsterdam, die zijn uitgemond in het proefschrift Child Safety Now! door Inge Busschers.

De kwaliteit waarmee methoden en interventies worden uitgevoerd zijn gerelateerd aan de effectiviteit. Het lectoraat jeugdzorg heeft onderzocht wat er nodig is om kwaliteit te kunnen leveren. De basis is: professionals gelegenheid geven te leren op de werkvloer.

Leren op de werkvloer

Dat kan door coaching te bieden gericht op de toepassing van de methode of interventie waarmee gewerkt wordt. En daarbij reflectie-instrumenten te gebruiken die helpen om je bewust te zijn van de centrale elementen van een methode of interventie.

Specifieke tools zijn er ontwikkeld voor:

In recente projecten richten we ons op de vraag hoe technologie kan helpen bij het leren door reflecteren:

Samen met ouders en jeugdigen uitzoeken wat er aan de hand is en bepalen wat passende hulp is, daarbij kunnen instrumenten helpen. In de publicatie Betekenisvolle metingen wordt besproken hoe je dat aanpakt. Ook komt aan de orde welke instrumenten helpen om tijdens de hulpverlening zicht te krijgen op de uitkomsten in gesprek met ouders en jeugdigen. Daarvan valt te leren op individueel nivo, binnen een team of binnen de organisatie.

Een andere insteek voor leren op de werkvloer is coachen aan de hand van competenties.

Zie bijvoorbeeld:

Andere producten

Trainen en coachen is één van de manieren waarop professionals ondersteund kunnen worden bij het toepassen van methoden en interventies. Implementatie van een werkwijze vergt echter nog meer.

Kijk hier voor meer voorbeelden implementatiestrategieën.

Contactpersoon

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 maart 2024