Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Ondersteunen van jeugd in de stad

Hoe kunnen kinderen en jongeren zich optimaal ontwikkelen in de superdiverse stad die Amsterdam is? En hoe kunnen niet alleen school en ouders of familie daaraan bijdragen, maar ook jeugdprofessionals en vrijwilligers, zoals trainers bij judo en voetbal? Het thema ‘ondersteunen van jeugd in de stad’ gaat over alle facetten die het opgroeien in de stad kunnen ondersteunen.

Met de meeste jeugd in Amsterdam gaat het goed. Soms groeien kinderen en jongeren echter op in omstandigheden die hun leven lastiger maken. Bijvoorbeeld omdat in het gezin iemand extra zorg nodig heeft wegens ziekte of een handicap, of omdat er weinig geld is. Ook zijn er kinderen en jongeren die zich eenzaam voelen, het lastig vinden om contact te leggen met anderen of gepest worden.

Jeugdprofessionals kunnen hierbij hulp bieden. Ook kan de inzet van sport, kunst en cultuur lastige omstandigheden verlichten. En het helpt om op te groeien in een veilige buurt. Vanuit het lectoraat Jeugdzorg worden verschillende projecten uitgevoerd om kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen bij het opgroeien in de stad.

Zie ook:

Contactpersoon

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 21 maart 2024