Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Onderwijs

Het lectoraat Jeugdzorg werkt in veel projecten nauw samen met de opleidingen social work of pedagogiek. In onderstaande projecten wordt samen met de praktijk onderwijs ontwikkeld of zijn producten ontwikkeld voor jeugdprofessionals die ook goed bruikbaar zijn in het onderwijs.

Kenniskring Jeugd

De kenniskring Jeugd is een samenwerking tussen het lectoraat Jeugdzorg, de opleiding Social Work, de opleiding Pedagogiek en met deelname van het lectoraat Youth Spot. Onderzoekers en docenten komen 6 keer per jaar samen. In iedere bijeenkomst staat er een inhoudelijk onderzoek of onderwijs thema centraal. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anke Boerema (a.m.boerema@hva.nl ).

Sexpertgroep - expertgroep docenten seksualiteit

In september 2024 is op initiatief van het lectoraat jeugdzorg de sexpertgroep gestart, een expertgroep van docenten over seksualiteit, diversiteit en grensoverschrijdend gedrag. Deze expertgroep bouwt voort op eerdere projecten en een eerdere expertgroep. De sexpertgroep is een leernetwerk gericht op het bevorderen van de deskundigheid van docenten, studenten en medewerkers binnen de Hogeschool van Amsterdam rondom het thema seksualiteit en diversiteit.

Leren werken in de 24-uurs zorg

Een belangrijk onderdeel van het werkveld in het sociaal werk betreft het begeleiden van bewoners in (leef)groepen in de 24-uurs zorg. Het gaat om jeugdigen en volwassenen, met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking of ggz-problematiek die verblijven in open of gesloten voorzieningen. In dit project ontwikkelen we leerwerkplaatsen in de praktijk van de 24-uurs zorg, waarin kennisoverdracht plaatsvindt en docenten, praktijkbegeleiders, studenten en professionals samen reflecteren op het werken in de 24-uurs zorg en de (leer)vragen die daarbij aan de orde zijn.

Participatieproject (e-learning)

Voor jongeren (tot 23 jaar) zijn school, werk of een bijbaantje, sporten en chillen met vrienden belangrijk. Bij jongeren met psychische of gedragsproblemen is vaak praktische ondersteuning nodig om deze gewone, dagelijkse activiteiten te doen en vol te houden. Hulpverleners of docenten weten niet altijd hoe zij het beste met hen in contact komen én blijven. In dit project ontwikkelden partners in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd praktische tools voor hulpverleners en docenten. De onderzoeksopbrengsten zijn: een toolkit, een rapport en diverse artikelen.

Safeguarding Young People in Care - online course

Safeguarding Young People in Care was een groot Europees samenwerkingsproject gericht op (toekomstige) social work professionals die werken in de residentiële zorg en pleegzorg. Uit het project is een website voortgekomen met allerlei materialen voor docenten van toekomstige professionals: een online course, een reflectie-instrument voor professionals en een internationale summer school voor toekomstige professionals.

Seksuele opvoeding in onderwijs en jeugdhulp

Het project 'Safeguarding Young People in Care' heeft een vervolg gekregen in diverse activiteiten en projecten. Er zijn Nederlandstalige producten gemaakt en de interfacultaire expertgroep docenten sexualiteit is gestart (opleidingen Social Work en Pedagogiek) voor docenten die de producten van ‘Safeguarding’ gingen gebruiken in hun opleiding. Recent is dit voortgezet in het project 'Seksuele opvoeding in onderwijs en jeugdhulp' waarmee de expertgroep is uitgebreid naar docenten van de lerarenopleidingen. Voor (toekomstige) docenten in het (speciaal) primair onderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, mbo en hbo is daarom een handreiking gemaakt om dit thema bespreekbaar te maken in de klas.

Nieuw lesboek Werken in wijkteams jeugd

Leonieke Boendermaker schreef samen met onderzoekers van Hogeschool InHolland en het Verwey-Jonker Instituut het nieuwe lesboek Werken in wijkteams jeugd. De uitgave richt zich op de opleidingen Social Work en Pedagogiek en op andere opleidingen waar werken met ouders en jeugd in een wijkteam onderdeel van de opleiding is.

E-learning Jeugdspecialist in de Buurt

Hoe kun je als professional in een wijkteam goed samenwerken met jeugdspecialisten? Om deze vraag te beantwoorden is vanuit het project ‘Jeugdspecialist in de buurt’ (peeters, J. & Konijn, C. 2022) een e-learning ontwikkeld door Levvel, de HvA en InHolland. Deze gratis e-learning is gemaakt voor studenten (Social Work, Pedagogiek) en als bijscholing voor jeugdprofessionals. Zij kunnen de e-learning individueel doen, maar ook tijdens of ter voorbereiding van een les.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 4 juli 2024