Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Leren op de werkvloer

Professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming worden regelmatig getraind in het toepassen van innovatieve methodieken. Om met een nieuwe werkwijze een duurzaam effect te behalen hebben professionals naast training ook ondersteuning op de werkvloer nodig. In de praktijk is hier vaak weinig aandacht voor.

De handreikingen en tools van het lectoraat Jeugdzorg helpen professionals bij het opzetten van een ondersteuningssysteem en het versterken van de kwaliteit en effectiviteit van hun manier van werken.

Handreikingen en tools

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 8 februari 2023